Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 35

 

 
Indienen projectideeën toegepast onderzoek tot 1 mei mogelijk
 

Indienen projectideeën toegepast onderzoek tot 1 mei mogelijk

Van 21 maart tot 1 mei kunnen bedrijven hun projectideeën voor toegepast onderzoek indienen bij TKI Agri&Food. Daarbij moet het gaan om ideeën voor projecten die samen met Wageningen Research of een andere kennisinstelling vanaf 2018 kunnen worden uitgevoerd in een zogenaamde publiek-private samenwerking (PPS). Er is ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar (onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research en vrij inzetbare TKI-toeslag).

Lees verder »
Openstellingsdata MIT-regeling vastgesteld
 

Openstellingsdata MIT-regeling vastgesteld

De openstellingsdata voor de MIT-regeling zijn vastgesteld. MKB-ers kunnen aanvragen voor ‘Vouchers’, ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 11 april  t/m 7 september indienen.Daarbij geldt het principe ‘first come, first serve’. Voorstellen voor ‘R&D samenwerkingsprojecten’ kunnen tussen 3 juli en 7 september 2017 worden ingediend. Deze voorstellen worden op basis van tendering beoordeeld.

Lees verder »
Oproep voor internationale Seed Money Projecten geopend
 

Oproep voor internationale Seed Money Projecten geopend

Tot en met 24 april is het mogelijk voorstellen voor Seed Money Projecten in te dienen. In deze projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Voor de oproep is een budget van € 400.000 beschikbaar voor de Topsector Agri & Food.

Lees verder »
NWO opent oproep voor projecten voor systeemveranderingen in landbouw
 

NWO opent oproep voor projecten voor systeemveranderingen in landbouw

NWO heeft een oproep voor projecten geopend binnen het Groen 2-programma. Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat de basis legt voor een grensverleggende systeemveranderingen in de landbouw.

Lees verder »
New Food Challenge: ontwikkel nieuwe producten met plantaardige eiwitten
 

New Food Challenge: ontwikkel nieuwe producten met plantaardige eiwitten

Bedrijven met innovatieve ideeën voor voedsel gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier kunnen een bedrag van maximaal € 30.000 winnen om hun plannen verder uit te werken. De beste projecten komen vervolgens in aanmerking voor een opdracht van maximaal € 250.000 om het nieuwe voedsel daadwerkelijk te ontwikkelen. Aan het einde van het SBIR-traject kunnen bedrijven hun producten dan op de markt brengen.

Lees verder »
Aalt Dijkhuizen voorzitter TKI-bestuur
 

Aalt Dijkhuizen voorzitter TKI-bestuur

Het topteam Agri & Food heeft besloten haar voorzitter Aalt Dijkhuizen tevens te benoemen als voorzitter van het TKI-bestuur. Hij volgt daarmee Emmo Meijer op, die per 1 april start als boegbeeld van de Topsector Chemie. Met de dubbelrol wil het topteam de verbinding tussen strategie en uitvoering versterken, intern de lijnen verkorten en extern de slagkracht vergroten. Daarmee volgt ze het model van de Topsectoren Chemie en High Tech Systems.

Lees verder »
7 juni AgriFoodTop Symposium: resultaten uit toegepast onderzoek
 

7 juni AgriFoodTop Symposium: resultaten uit toegepast onderzoek

Om alvast in uw agenda te noteren: op 7 juni vindt de vierde editie van het AgriFoodTop Symposium plaats, hét netwerkevenement georganiseerd door TKI Agri & Food. Dit jaar staan de resultaten die de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit de projecten centraal en komen de plannen voor de komende jaren aan bod.

Lees verder »
Derde Dutch Agri Food Week: 9 – 19 oktober 2017
 

Derde Dutch Agri Food Week: 9 – 19 oktober 2017

Van 9 tot en met 19 oktober 2017 staat in heel Nederland voedsel en gezondheid centraal tijdens de derde editie van Dutch Agri Food Week. Van boer tot voedselproducent, van kok tot wetenschapper, van supermarkt tot overheid; tijdens Dutch Agri Food Week laten zij zien hoe ze werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten van grond tot mond nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Vorig jaar trok Dutch Agri Food Week zo’n 30.000 bezoekers met 100 activiteiten en events verspreid over Nederland.

Lees verder »
Brede ondersteuning topsector voor VIV Asia
 

Brede ondersteuning topsector voor VIV Asia

Van 15 tot en met 17 maart wordt VIV-Asia georganiseerd in Bangkok. De topsector ondersteunt de deelname van het Nederlandse bedrijfsleven aan deze vooraanstaande veehouderijbeurs met de organisatie van verschillende evenementen.

Lees verder »
Onderzoek naar effect tarwe op welbevinden
 

Onderzoek naar effect tarwe op welbevinden

Onderzoek wijst uit dat hooguit 1,5% van de Nederlandse bevolking ernstige darmschade oploopt bij het eten van tarweproducten. Toch is er een veel grotere groep die zich beter zegt te voelen als ze geen tarwe eten. Een door TKI Agri & Food gefinancierd project onderzoekt de komende drie jaar of tarwe daadwerkelijk een effect heeft op het welbevinden van deze groep.

Lees verder »
Investeringsvoorstellen agrifood en tuinbouw voor NL Next Level
 

Investeringsvoorstellen agrifood en tuinbouw voor NL Next Level

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben op 8 februari drie investeringsvoorstellen aangeboden aan NL Next Level. NL Next Level is de inzet van het gezamenlijke bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland) voor het nieuwe kabinet. Het is gericht op nieuwe banen, groene groei en het versterken van de concurrentiekracht van Nederland. De drie aangeboden voorstellen spelen hierop in en leveren een substantiële extra bijdrage aan de Nederlandse economie, oplopend tot 7 miljard euro per jaar.

Lees verder »