Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 30

 

 
Ook dit jaar extra financiële innovatiesteun voor MKB-ers
 

Ook dit jaar extra financiële innovatiesteun voor MKB-ers

MKB-ers kunnen ook in 2016 gebruik maken van de MIT-regeling. Met de regeling krijgen ondernemers steun bij onder andere haalbaarheidsonderzoeken en samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Lees verder »
AgriFoodTop 2016 op 1 juni
 

AgriFoodTop 2016 op 1 juni

Om alvast te noteren: De AgriFoodTop, het netwerkevenement van de Topsector Agri & Food vindt dit jaar plaats op 1 juni, wederom in Wageningen. Centrale thema dit jaar is ‘From Science to Business’. Wat gebeurt er op het gebied van fundamenteel onderzoek in de agrifoodsector? Waarom is het ook voor MKB-ers interessant om te investeren in fundamenteel onderzoek? Welke praktijktoepassingen zijn er al? Uiteraard is er weer volop gelegenheid om contacten te leggen en aan te halen. Gezien het succes van vorig jaar, wordt ook deze editie afgesloten met de finale van de EcoTrophelia, de competitie voor HBO- en WO-studenten die zelf een product hebben ontwikkeld.

»
Ruim 60 productinnovaties op Food Experience van HAS
 

Ruim 60 productinnovaties op Food Experience van HAS

Op 2 februari vond de achtste editie van de Food Experience van de HAS Den Bosch plaats. Tijdens de Food Experience werden vierenzestig nieuwe producten, vaak door studenten ontwikkeld, gepresenteerd aan de ruim duizend bezoekers.

Lees verder »
59 miljoen voor nieuwe innovatieprojecten in 2016
 

59 miljoen voor nieuwe innovatieprojecten in 2016

De minister van Economische Zaken heeft, op voordracht van het topteam en het bestuur van TKI Agri & Food, besloten om 31 nieuwe PPS-projecten uit de oproep voor 2016 te honoreren. In totaal is hier 59 miljoen mee gemoeid. De projecten passen volledig in de ambitie van de topsector om een bijdrage te leveren aan veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld.

Lees verder »
Oproep voor seed money projecten geopend
 

Oproep voor seed money projecten geopend

Ook in 2016 hebben MKB-ers uit de agrifood- en de tuinbouwsector de mogelijkheid om met financiële steun van de Topsectoren een internationaal, innovatief samenwerkingsverband op te zetten dat bijdraagt aan duurzame lokale ontwikkeling. Nieuw is dat dit jaar de oproep samen met de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen wordt georganiseerd. Het budget voor agrifoodbedrijven is dit jaar verdubbeld naar € 700.000,-.

Lees verder »
Hoe krijgt het MKB toegang tot de beste kennis
 

Hoe krijgt het MKB toegang tot de beste kennis

Eén van de succesfactoren voor innovatie is toegang tot de beste kennis die wereldwijd beschikbaar is. Om die toegang verder te verbeteren organiseerde de werklijn MKB en Regio een workshop waarin met ondernemers, kennisleveranciers en overheid werd gekeken hoe MKB-ers beter toegang tot bestaande kennis van onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen kunnen krijgen. Een nauwere samenwerking tussen HBO en MKB en duidelijke ingangen voor het MKB bij kennisinstellingen bleken belangrijke verbeterpunten.

Lees verder »
TIFN start samen met TKI Agri&Food en NWO groot onderzoeksprogramma
 

TIFN start samen met TKI Agri&Food en NWO groot onderzoeksprogramma

TIFN start dit jaar, met steun van TKI Agri & Food en NWO, een groot onderzoeksprogramma op het gebied van voedsel en voeding. Het programma vormt een belangrijke pijler in de doorstart van TIFN. In februari worden de huidige TIFN-partners en andere partijen uit het (internationale) bedrijfsleven uitgenodigd om mee te denken over de formulering van het programma. Voor de thema’s met het grootste draagvlak wordt in april een call uitgeschreven.

Lees verder »
Economische missie naar Zuid-Duitsland
 

Economische missie naar Zuid-Duitsland

Van 12 tot en met 14 april organiseert RVO een economische missie naar Zuid-Duitsland. Lilianne Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel, zal de missie leiden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot uiterlijk 11 februari aanmelden.

Lees verder »
Rutte en Van Dam ondersteunen topsector op handelsmissie Zuid-Afrika
 

Rutte en Van Dam ondersteunen topsector op handelsmissie Zuid-Afrika

Ruim 75 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen namen afgelopen november deel aan de handelsmissie naar Zuid-Afrika. Daarmee was de missie de grootste ooit naar Afrika. De handelsmissie stond volledig in het teken van co-creatie.

Lees verder »
LEI rapport:  kansen tot verdere efficiëntie voor benutting van grondstoffen
 

LEI rapport: kansen tot verdere efficiëntie voor benutting van grondstoffen

In opdracht van de Topsector Agri & Food en het ministerie van Economische Zaken heeft LEI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden binnen een viertal ketens om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Voor de aardappel-, zuivel-varkens- en suikerketen is bekeken waar kansen liggen om duurzamer om te gaan met de grondstoffen water, energie, land, fosfaat en met reststromen.

Lees verder »