Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 29

 

 
Topsector wil groen onderwijs bij EZ behouden
 

Topsector wil groen onderwijs bij EZ behouden

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld het groene onderwijs te verschuiven van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De topteams van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zien een dergelijke verschuiving als een niet-gewenste ontwikkeling en hebben de staatssecretaris Van Dam gevraagd de motie niet uit te voeren.

Lees verder »
59 miljoen voor nieuwe innovatieprojecten in 2016
 

59 miljoen voor nieuwe innovatieprojecten in 2016

Het topteam en het bestuur van TKI Agri & Food hebben de minister van Economische Zaken geadviseerd om 31 nieuwe PPS-projecten uit de oproep voor 2016 te honoreren. In totaal is er 59 miljoen gemoeid met de projecten.

Lees verder »
Top van gouden driehoek bij elkaar in AgriFood Topdebat
 

Top van gouden driehoek bij elkaar in AgriFood Topdebat

De topsector Agri & Food heeft het initiatief genomen om een keer per jaar de top uit “de gouden driehoek” bijeen te brengen. Dit met als doel de voor de sector belangrijke onderwerpen te bespreken en de gezamenlijke agenda aan te scherpen.

Lees verder »
Ruim 1 miljoen voor duurzaamheidsprojecten agrifoodsector
 

Ruim 1 miljoen voor duurzaamheidsprojecten agrifoodsector

Vijf projecten rondom het duurzaam produceren van voedsel hebben van de topsector Agri & Food en het ministerie van Economische Zaken financiële steun gekregen voor hun ontwikkelingstraject. In totaal is daar ongeveer € 1,25 miljoen euro mee gemoeid. De projecten zijn geselecteerd uit 16 projecten die afgelopen jaar een haalbaarheidsonderzoek mochten uitvoeren.

Lees verder »
LTO en Wageningen UR belichten relatie landbouw en klimaatverandering
 

LTO en Wageningen UR belichten relatie landbouw en klimaatverandering

Zowel LTO Nederland als Wageningen UR grijpen de klimaattop in Parijs aan om de relatie tussen landbouw en de oplossing voor klimaatverandering voor het voetlicht te brengen. LTO Nederland stuurde de Tweede Kamer een notitie waarin opgeroepen werd om het strategische belang van de agrarische sector als onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering te erkennen. Wageningen UR brengt haar expertise in op de top op onder meer de thema’s klimaatslimme landbouw en de rol de bodem in klimaatverandering.

Lees verder »
Handelsmissie Nigeria levert contacten en opdrachten op
 

Handelsmissie Nigeria levert contacten en opdrachten op

De topsector Agri&Food tekende onlangs een intentieverklaring met de Nigerian Agricultural Business Group (olv mr Sani Dangote) om publiek-private samenwerking in de sector tussen beide landen te ontwikkelen. De bedoeling is dat voedselketens worden ontworpen en opgezet, met Nederlandse kennis, in joint ventures van Nederlandse en Nigeriaanse bedrijven.

Lees verder »
Voedingsonderwerpen benoemd voor Nationale Wetenschapsagenda
 

Voedingsonderwerpen benoemd voor Nationale Wetenschapsagenda

Op 10 november kwamen 85 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheid en de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HighTech Systems & Materials bij elkaar om na te gaan welke onderwerpen op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voeding een plaats in de Nationale Wetenschapsagenda moeten krijgen.

Lees verder »
Young experts inzetbaar bij internationale projecten
 

Young experts inzetbaar bij internationale projecten

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij aan ontwikkelingssamenwerking-gerelateerde activiteiten in het buitenland kunnen bij YEP Agrofood tot 1 februari een project indienen voor de inzet van een 'young expert'. Via dit programma kunnen jonge professionals internationale ervaring opdoen en kunnen de indieners gebruik maken van de expertise van de professionals.

Lees verder »
Foodindustrie formuleert visie aansluiting onderwijs - bedrijfsleven
 

Foodindustrie formuleert visie aansluiting onderwijs - bedrijfsleven

Samen met vertegenwoordigers van regionale onderwijsinstellingen heeft de levensmiddelenindustrie, in het kader van de HCA-agenda, een visie geformuleerd over wat er moet gebeuren voor een doelmatige beroepsopleiding. Duurzame inzetbaarheid van personeel – een leven lang leren – is daarbij het doel; belangrijke middelen zijn het kwalitatief en kwantitatief verbeteren en vergroten van de uitstroom van beroepsopleidingen, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en het gebruik van kennis in regionale kennisbanken.

Lees verder »
FutureProef Award wekt interesse voor baan in voedingsindustrie
 

FutureProef Award wekt interesse voor baan in voedingsindustrie

Leerlingen van christelijke scholengemeenschap Anna Maria van Schurman uit Franeker hebben de eerste FutureProef Award in de wacht gesleept. Een idee voor een verrassend én informerend filmpje over de levensmiddelenindustrie was volgens de jury het beste idee om de levensmiddelenindustrie bekend te maken onder jongeren. Futureproef is een van de activititeiten die voortvloeien uit de HCA-agenda van de topsector.

Lees verder »
Human Capital Agenda krijgt ook internationaal steeds meer vorm
 

Human Capital Agenda krijgt ook internationaal steeds meer vorm

Internationalisering van het (groene) onderwijs is één van de speerpunten binnen de Human Capital Agenda van de topsectoren. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food bundelen sinds vorig jaar steeds meer de krachten van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

Lees verder »