Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 26, juni 2015

 

 
Minister Kamp ontvangt innovatieagenda agrifood 2016 - 2019
 

Minister Kamp ontvangt innovatieagenda agrifood 2016 - 2019

Op 4 juni ontving minister Henk Kamp de nieuwe innovatieagenda voor de Topsector Agri&Food uit handen van Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de topsector. In de agenda geeft de topsector aan hoe zij, via kennis en innovatie, de economische en maatschappelijke uitdagingen wil aangaan en de positie van de sector wil versterken. In de komende maanden moet duidelijk worden op welke wijze de kennisinstellingen en het ministerie gaan bijdragen aan de realisatie van de ambitie. De innovatieagenda mondt uiteindelijk uit in een nieuw innovatiecontract dat op 5 oktober wordt gesloten.

Lees verder »
Crossover met Topsector HighTech Systemen en Materialen krijgt vorm
 

Crossover met Topsector HighTech Systemen en Materialen krijgt vorm

Begin juni is in het kader van de kennis-en innovatieagenda’s van de topsectoren een nieuwe roadmap gepresenteerd op het snijvlak van Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech-Systemen en Materialen en ICT. Deze crossover is tot stand gekomen in een brede samenwerking tussen de topsectoren, FME, bedrijven en kennisinstellingen. Aalt Dijkhuizen (voorzitter van het topteam AgriFood) en Amandus Lundqvist (voorzitter van het topteam HTSM) hebben dit crossover-initiatief sterk ondersteund.

Lees verder »
Innovatieagenda Biobased Economy: efficiëntere inzet van biomassa voor energie en materialen
 

Innovatieagenda Biobased Economy: efficiëntere inzet van biomassa voor energie en materialen

Afgelopen donderdag 4 juni ontving Henk Kamp, minister van Economische Zaken, de nieuwe onderzoeksagenda van TKI BBE uit handen van de boegbeelden van de Topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie. De agenda beschrijft de wijze waarop vanuit de topsectoren de komende 8 tot 12 jaar wordt gewerkt aan de realisatie van een biobased economy in Nederland.

Lees verder »
AgriFoodTop trekt ruim 300 bezoekers
 

AgriFoodTop trekt ruim 300 bezoekers

Op 4 juni bezochten ruim 300 deelnemers de AgriFoodTop, het netwerkevent van de Topsector Agri&Food. Dit jaar stond de AgriFoodTop in het teken van internationalisering. Sprekers van onder andere banken en internationaal opererende bedrijven gingen in op de nut en noodzaak van internationalisering.

Lees verder »
HAS Awards laten resultaat zien van bedrijfsgericht onderwijs
 

HAS Awards laten resultaat zien van bedrijfsgericht onderwijs

Tijdens het HAS Year Event, de jaarlijkse open dag van HAS Den Bosch, werden traditiegetrouw de HAS Awards uitgereikt voor de drie categorieën ‘Jong talent’, ‘Duurzame samenwerking’ en ‘Beroepsopdracht’. De winnaars laten duidelijk het succes van samenwerking tussen bedrijfsleven en HAS Hogeschool zien. Daarnaast was er de BO-Expo waarbij studenten de resultaten lieten zien van hun afstudeerwerk wat allemaal opdrachten van bedrijven en instellingen zijn.

Lees verder »
3 juli voorlichtingsbijeenkomst MIT-regeling
 

3 juli voorlichtingsbijeenkomst MIT-regeling

Wilt u een aanvraag indienen voor de MIT-tender van R&D samenwerkingsprojecten en wilt u meer weten over de procedure en uw kansen op een succesvolle aanvraag vergroten? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 3 juli.

Lees verder »
Acht Seed Money Projecten gehonoreerd
 

Acht Seed Money Projecten gehonoreerd

Vorige week hebben 8 van de 21 indieners van een Seed Money Project te horen gekregen dat hun aanvraag gehonoreerd is. In een Seed Money Project krijgt een consortium van bedrijven de gelegenheid om, met steun van Wageningen UR, te onderzoeken hoe ze kunnen voldoen aan een vraag vanuit het buitenland.

Lees verder »
Wagenings studententeam wint ontwerpwedstrijd Ecotrophelia
 

Wagenings studententeam wint ontwerpwedstrijd Ecotrophelia

Een studententeam van Wageningen Universiteit heeft tijdens de AgriFoodTop de Nederlandse finale van de Ecotrophelia gewonnen. Het team heeft een tempeh-drink ontwikkeld en mag daarmee Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale competitie. Deze vindt in oktober in Milaan plaats.

Lees verder »
Groot innovatieproject tegen voedselverspilling in keten gestart
 

Groot innovatieproject tegen voedselverspilling in keten gestart

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en Wageningen UR starten, met financiële steun van de Topsector, een project om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen. Gedurende vier jaar gaan bedrijven in de voedselketen, in de vorm van pilots, aan de slag met kennis, instrumenten en beslismodellen.

Lees verder »
De Heus Diervoeders beste familiebedrijf van het jaar
 

De Heus Diervoeders beste familiebedrijf van het jaar

Koninkijke De Heus Diervoeders is de winnaar van de Familiebedrijven Award 2015. In het bijzijn van koningin Máxima kregen Co en Koen de Heus, op 24 juni de onderscheiding uitgereikt in de Haagse Nieuwe Kerk.

Lees verder »