Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 23, februari 2015

 

 
Call voor Seed Money Projecten geopend
 

Call voor Seed Money Projecten geopend

Op 16 februari is de call voor Seed Money Projecten geopend. In deze projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Voor de call is budget voor acht projecten van elk 50.000 euro.

Lees verder »
World Expo Milaan 'Feeding the planet, Energy for life'
 

World Expo Milaan 'Feeding the planet, Energy for life'

Share, Grow, Life. Voeding en alles wat daarmee samenhangt is het Nederlandse thema van de World Expo Milaan 2015. De wereldtentoonstelling start op 1 mei en eindigt 31 oktober. Op 19 februari is er een informatiebijeenkomst voor bedrijven die interesse hebben in deelname.

Lees verder »
Holland Center ontvangt eerste werkbezoek in Nederland
 

Holland Center ontvangt eerste werkbezoek in Nederland

Een delegatie van de top van de Congqing Grain Group, bracht van 2 tot 6 februari een bezoek aan Nederland. Dit werkbezoek was erop gericht een duidelijk beeld te krijgen van toepassingen in de agrifood- en tuinbouwsector in Nederland met als doel tot concrete samenwerking te komen. De Chongqing Grain Group bezocht bedrijven en kennisinstellingen waaronder Rabobank, UNIVEG, FloraHolland en Wageningen UR.

Lees verder »
Food Inspiration Academy: nieuwe opleiding in Regio Rijnmond
 

Food Inspiration Academy: nieuwe opleiding in Regio Rijnmond

Om te voorzien in voldoende, juist opgeleide mensen voor de agrifoodsector werken binnen de topsector bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen in regio’s. De taskforce HCA heeft per regio de instroombehoefte vastgesteld en voor de komende 10 jaar is er een ongeveer een behoefte aan 1000 – 1500 MBO-ers per jaar op het gebied van voedingsmiddelentechnologie. Om hier een antwoord op te hebben worden nieuwe opleidingen opgezet en jongeren enthousiast gemaakt voor een baan in de levensmiddelenindustrie.

Lees verder »
Extra impulsen voor onderzoek biologische landbouw
 

Extra impulsen voor onderzoek biologische landbouw

Voor onderzoek voor de biologische landbouw wordt dit jaar € 1 miljoen extra uitgetrokken door het ministerie van Economische Zaken voor de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Bionext, branche-organisatie voor de biologische sector gaat, samen met Biohuis en VBP, invulling geven aan dit budget.

Lees verder »
Beter bemesten met minder ammoniakuitstoot
 

Beter bemesten met minder ammoniakuitstoot

Planten precies de juiste hoeveelheid mest toedienen en tegelijkertijd de ammoniakuitstoot flink verminderen. MKB-bedrijf Schuitemaker Machines onderzoekt met financiële steun van de Topsector of beide doelstellingen in één machine zijn te verenigen.

Lees verder »
Smart Dairy Farming verbetert diergezondheid en duurzaamheid
 

Smart Dairy Farming verbetert diergezondheid en duurzaamheid

Binnen SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling  van innovatieve informatietechnologie op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. Met deze middelen kunnen melkveehouders de levensduur van hun koeien verlengen. Het concrete resultaat bestaat uit sensoren, kengetallen, beslismodellen en adviesproducten die helpen bij het maken van de juiste keuzes bij de verzorging van koeien.

Lees verder »
Steun voor startups via Startlife
 

Steun voor startups via Startlife

Het starten van een bedrijf vraagt veel competenties. Dat geldt in nog sterkere mate als je een bedrijf wilt starten vanuit een innovatief idee. Startlife helpt deze startende ondernemers uit de agrifoodsector op weg.

Lees verder »
Waarde uit reststromen
 

Waarde uit reststromen

Verwaarding van reststromen is niet alleen commercieel interessant, maar draagt ook bij aan de verduurzaming van de agrifoodsector. In een project dat financiële steun krijgt van de topsector werkt Provalor aan de winning van vezels uit een reststroom van chicorei.

Lees verder »
Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten
 

Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten

De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. Daarnaast deelden zo’n 20 kopstukken uit de sector hun toekomstambities met de staatssecretaris.

Lees verder »
EZ publiceert jaarbericht sectoren
 

EZ publiceert jaarbericht sectoren

Uit het pasverschenen 'Jaarbericht Sectoren' van het Ministerie van EZ wordt een blik op de economische situatie van twintig sectoren gelicht. Eén van deze sectoren is de agrifoodsector. Uit de cijfers blijkt onder andere dat de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2012 met 2,3 miljard euro is toegenomen tot 42,2 miljard euro. In deze eerste editie zijn de laatst bekende cijfers (over 2012) opgenomen. De volgende editie verschijnt in het najaar van 2015 en bevat naar verwachting de cijfers over 2014. 

Lees verder »