Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 22, december 2014

 

 
Meer geld en betere dienstverlening voor innovatieve ondernemers
 

Meer geld en betere dienstverlening voor innovatieve ondernemers

Volgend jaar neemt het budget voor de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) toe tot 55 miljoen euro, hebben het kabinet en de provincies afgesproken. Ook maken ze afspraken om de nationale en regionale regelingen op elkaar af te stemmen zodat innovatieve MKB-ers nog beter kunnen worden ondersteund.

Lees verder »
Innovatiemakelaars versnellen innovatie in MKB
 

Innovatiemakelaars versnellen innovatie in MKB

TKI Agri & Food heeft, in samenwerking met de regionale Agri & Food-clusters en de branche-organisaties Bionext en ZLTO, de afgelopen weken elf innovatiemakelaars in dienst genomen. De innovatiemakelaars ondersteunen MKB-ondernemers bij het ontdekken en het benutten van innovatiekansen, in de regio en daarbuiten. Elke innovatiemakelaar heeft een eigen expertisegebied.

Lees verder »
Bundeling en nauwere afstemming food- en biobased onderzoek
 

Bundeling en nauwere afstemming food- en biobased onderzoek

De Topsector Agri&Food wil de kennisinfrastructuur voor voedsel- en biobased-onderzoek en innovatie verder versterken. Daartoe is de afgelopen periode een plan opgesteld om een deel van het onderzoek van Wageningen UR (DLO) en TNO te bundelen en de programmering van het Topinstituut Food & Nutrition onder te brengen in de Topsector Agri&Food. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt deze transitie met 8 miljoen euro.

Lees verder »
Steun voor 16 bedrijven met innovaties voor verduurzaming voedselproductie
 

Steun voor 16 bedrijven met innovaties voor verduurzaming voedselproductie

Zestien bedrijven mogen de haalbaarheid van hun innovatieve idee voor de verduurzaming van de voedselproductie gaan onderzoeken met financiële steun uit de SBIR-regeling, de Nederlandse uitwerking van precommercieel aanbesteden. De haalbaarheidsstudies met de meest veelbelovende resultaten krijgen vervolgens ook steun voor de realisatie van het idee.

Lees verder »
67 miljoen euro voor werkgelegenheidsplan in de levensmiddelenindustrie
 

67 miljoen euro voor werkgelegenheidsplan in de levensmiddelenindustrie

Er komt in totaal 67 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan voor werkgelegenheid in de levensmiddelenindustrie. Minister Asscher betaalt daarvan twintig miljoen, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor scholing, duurzame inzetbaarheid en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Lees verder »
Holland Center officieel Partner for International Business
 

Holland Center officieel Partner for International Business

Het Holland Center in China dat in oktober van start is gegaan, is door het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking erkend als officieel Partner for International Business. De overheid ondersteunt hiermee de samenwerking en het zakendoen van Nederlandse bedrijven in China.

Lees verder »
Nederland partnerland Agri Horti Business Week 2015 in Bangkok
 

Nederland partnerland Agri Horti Business Week 2015 in Bangkok

Nederland is officieel partnerland van de Agri Horti Business Week 2015 in Bangkok. De Agri Horti Business Week bestaat uit een trio van internationale vakbeurzen: VIV Asia, Horti Asia en Agri Asia. Het Ministerie van Economische Zaken en beursorganisator VNU Exhibitions werken nauw samen aan een omvangrijk Holland promotieprogramma.

Lees verder »
Maatschappelijke waardering agrifoodsector: neutraal tot licht positief
 

Maatschappelijke waardering agrifoodsector: neutraal tot licht positief

De Agrifoodmonitor 2014 laat zien dat de maatschappelijke waardering voor de agrifoodsector neutraal tot licht positief is. Onderzoek onder meer dan 3000 Nederlandse burgers laat zien dat de waardering voor de sector als geheel en het merendeel van de subsectoren stabiel is tussen de jaren.

Lees verder »
Volop high-tech-kansen in agrifoodsector
 

Volop high-tech-kansen in agrifoodsector

Er liggen enorme kansen voor Nederland als bedrijven uit de agrifoodesctor nauwer gaan samenwerken met de high-tech-sector. Dit was de conclusie van het Agro Food & Technology Congres dat begin december werd gehouden in Wageningen.

Lees verder »