Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 17, februari 2014

 

 
Aalt Dijkhuizen nieuw boegbeeld Topsector Agri & Food
 

Aalt Dijkhuizen nieuw boegbeeld Topsector Agri & Food

Vorige week heeft minister Kamp aangekondigd dat Aalt Dijkhuizen, scheidend bestuursvoorzitter van Wageningen UR, het nieuwe boegbeeld zal worden van de Topsector Agri & Food. Hij neemt op 15 maart het stokje over van Cees ’t Hart.

Lees verder »
Innovatiesteun MKB succesvol
 

Innovatiesteun MKB succesvol

De manier waarop de Topsector Agri&Food innovatie in het MKB ondersteunt heeft succes. Dit blijkt uit de evaluatie van de MKB Valorisatiepilot van vorig jaar. Er is, zowel bij agri als bij food, veel belangstelling voor de regeling. Ook blijkt dat de innovatiethema’s uit het innovatiecontract goed aansluiten op de strategische visie van de bedrijven en dat bedrijven door heel Nederland profiteren.

Lees verder »
Topteam herijkt ambities uitvoeringslijnen
 

Topteam herijkt ambities uitvoeringslijnen

De uitvoeringslijnen van de Topsector hebben flinke stappen gezet in versterking van de agrifoodsector. Dit blijkt uit de evaluatie van de agenda die het Topteam in het laatste kwartaal van 2013 heeft uitgevoerd. De evaluatie vormt ook de basis voor een herijking van de uitvoeringslijnen.

Lees verder »
NWO, EZ en topsectoren werken samen in Europese calls
 

NWO, EZ en topsectoren werken samen in Europese calls

NWO, het ministerie van Economische Zaken, de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal hebben afgesproken inhoudelijk en financieel samen te werken bij verschillende Europese calls voor onderzoek. NWO stelt daar, zoals is afgesproken in het Innovatiecontract, voor de komende jaren 3,5 miljoen euro voor beschikbaar.

Lees verder »
Steun voor internationalisering
 

Steun voor internationalisering

Bedrijven die hun internationale kansen in kaart willen brengen kunnen tot 1 maart een projectvoorstel indienen. Deze zogenaamde Seed Money Projecten richten zich vooral op haalbaarheidsstudies.

Lees verder »