Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 15, november 2013

 

 
Sterke economische groei agrifoodsector
 

Sterke economische groei agrifoodsector

De afgelopen vijf jaar is de toegevoegde waarde van de Nederlandse agrifoodsector jaarlijks met 2,2% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee groeit de sector aanmerkelijk sneller dan de gehele Nederlandse economie.

Lees verder »
Innovatiecalls ruim overschreven
 

Innovatiecalls ruim overschreven

De call voor haalbaarheidsprojecten en MKB-innovatieprojecten is op 23 september afgesloten. De belangstelling was zo groot dat de budgetten voor beide projecttypes ruim werden overvraagd. Inmiddels hebben de indieners van de haalbaarheidsprojecten al bericht gekregen over de toekenning. De indieners van MKB-innovatieprojecten worden uiterlijk 20 december geïnformeerd.

Lees verder »
Samenwerkingsovereenkomst met NFIA gesloten voor internationale acquisities
 

Samenwerkingsovereenkomst met NFIA gesloten voor internationale acquisities

De Topsector heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Beide partijen verwachten dat de nauwe samenwerking ertoe zal leiden dat er nog meer buitenlandse bedrijven uit de agrifoodsector zich in Nederland zullen vestigen.

Lees verder »
Maatschappelijke waardering sector voor het eerst gemeten
 

Maatschappelijke waardering sector voor het eerst gemeten

De Topsector Agri&Food is gestart met het periodiek in kaart brengen van de maatschappelijke waardering voor de Nederlandse agrifoodsector. De Topsector gebruikt deze gegevens om te werken aan het vergroten van waardering en maatschappelijk draagvlak voor de agrifoodsector.

Lees verder »
12 november: Innovatie-estafette
 

12 november: Innovatie-estafette

In tegenstelling tot wat vermeld stond in de vorige editie wordt de Innovatie-estafette gehouden op 12 november. Tijdens de Innovatie-estafette (Amsterdam RAI) laat de Topsector Agri & Food zien dat het topsectorenbeleid vruchten afwerpt. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld de nieuwe generatie vliegtuigmaaltijden of stressvrije tomaten proeven.

Lees verder »