Nieuwsbrief   Topsector Agri & Food
 
 
 

AgriFoodNieuws nr. 13, juli 2013

 

 
Dijksma op AgriFoodTop: ‘Duurzaam innoveren heeft de toekomst’
 

Dijksma op AgriFoodTop: ‘Duurzaam innoveren heeft de toekomst’

Op 11 juni presenteerde de Topsector zich in de volle breedte tijdens de AgriFoodTop, het nieuwe netwerkevenement van de Topsector. Ongeveer 350 deelnemers hoorden onder andere staatssecretaris Dijksma spreken over de noodzaak en de kansen van duurzamer werken.

Lees verder »
MKB-innovatieprojecten in te dienen tot 23 september
 

MKB-innovatieprojecten in te dienen tot 23 september

MKB-ers kunnen nog tot 23 september voorstellen indienen voor MKB-innovatieprojecten. De Topsector heeft voor deze projecten € 4,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de haalbaarheidsprojecten werd het budget op de openingsdag al vijfmaal overvraagd.

Lees verder »
Loket maakt MKB-ers wegwijs in Topsector
 

Loket maakt MKB-ers wegwijs in Topsector

Sinds kort heeft TKI Agri & Food een loket speciaal voor MKB-ers ingesteld. Het loket geeft informatie over de Topsector-regelingen, algemene innovatieregelingen en het biedt inhoudelijke steun bij innovatietrajecten.

Lees verder »
Internationale kansen dichterbij
 

Internationale kansen dichterbij

Het Team International van de Topsector ondersteunt een groot aantal consortia die hun kansen in het buitenland verkennen. Een aantal initiatieven is al dicht bij het sluiten van overeenkomsten. Daarnaast is er een loket internationaal in ontwikkeling dat MKB-ers verder kan helpen.

Lees verder »
Meer mensen in technische functies met Techniekpact
 

Meer mensen in technische functies met Techniekpact

De komende jaren neemt de vraag naar technici flink toe. Om in de toekomst over voldoende goed opgeleide medewerkers te kunnen beschikken, hebben overheid, bedrijfsleven, werknemers  en onderwijsinstellingen onlangs de handen ineengeslagen in het Techniekpact.

Lees verder »
Jongeren aan het woord over goed werkgeverschap
 

Jongeren aan het woord over goed werkgeverschap

Dit voorjaar werd jongeren gevraagd wanneer een werkgever een goede werkgever is en wat zij zelf te bieden hebben aan MKB-bedrijven in de agrifoodsector. Dit gebeurde in twee, door de Topsesctor Agri & Food georganiseerde, pilotsessies met de ondernemersnetwerken Food Connection Point en Foodport Zeeland.

Lees verder »
Samen werken aan duurzaamheid
 

Samen werken aan duurzaamheid

De uitvoeringslijn duurzaamheid van de Topsector gaat haar activiteiten nauw aansluiten op de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden gericht op duurzaamheid binnen de sector. Daarbij gaat het om de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Zowel bedrijfsleven als overheid, kennisinstellingen en NGO’s zijn vertegenwoordigd in deze samenwerkingsverbanden.

Lees verder »